• ۱۰ اسفند ۱۳۹۶استخدام, مدیر ارشد محتوا, ماهورنگار
    ۱۰ اسفند ۱۳۹۶استخدام, مدیر ارشد محتوا, ماهورنگار

    آگهی استخدام «مدیر ارشد محتوا»

    ما به دنبال استخدام یک مدیر ارشد محتوا هستیم. فردی با تجربه که مسئولیت مدیریت یکی از تیم‌‌های محتوای ماهورنگار را بر عهده بگیرد.

    خواندن ادامه مطلب